duminică, 20 septembrie 2009

Referitor la defuncta Ordonanta de Urgenta 86 24/06/2008

Referitor la defuncta Ordonanta de Urgenta 86 24/06/2008 ce restrictiona creditarea pentru persoanele cu handicap la 5 ani:

In data de 08/08/2008 indignat de ce se intampla, de ceea ce mi se intampla si hotarat sa protestez intr-un fel chiar daca sansele sa se intample ceva erau minime, deschideam online o petitie impotriva acestei nenorocite si paguboase ordonante care crease atatea necazuri persoanelor cu dizabilitati ce facusera nefericita alegere de a contracta un credit cu dobanda subventionate de stat intr-un moment neprielnic si nefericit.
Intre timp ordonanta s-a schimbat intrand intr-un oarecare fagas de normalitate (aplicarea ei ramanand la fel de defectuoasa)!

Sa vedem ce zice respectiva ordonanta:

Legea nr. 207/2009 privind aprobarea OUG nr. 86/2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 10 iunie 2009

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Articol unic:

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 86 din 24 iunie 2008 pentru modificarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 474 din 27 iunie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 1, alineatul (1) al articolului 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 27
(1) Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a carui dobanda se suporta din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap la bugetele directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in baza unui contract privind angajamentul de plata a dobanzii pentru achizitionarea unui singur autovehicul si pentru adaptarea unei locuinte conform nevoilor individuale de acces, cu conditia platii la scadenta a ratelor creditului, dar si cu conditia ca valoarea creditului sa nu depaseasca 10.000 de euro, iar returnarea creditului sa nu depaseasca 10 ani. In cazul achizitionarii de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depasi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.”

2. La articolul I dupa punctul 1 se introduc doua noi puncte, punctele 1^1 si 1^2, cu urmatorul cuprins:
"1^1. La articolul 27, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:
«(1^1) Persoanele care au contractat un credit in conditiile prevazute la alin.(1) si carora, in urma reevaluarii, li s-a schimbat incadrarea in gradul de handicap, beneficiaza in continuare de aceleasi conditii de rambursare pana la achitarea creditului.»

1^2. La articolul 27, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
«(3) Metodologia de preluare de catre directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, a contractelor privind angajamentul de plata a dobanzii incheiate de Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Handicap si de asigurare a transferurilor financiare se aproba prin ordin al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.»”

3. La articolul I, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 4, cu urmatorul cuprins:
"4. La articolul 78, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:
«(4^1) Fac exceptie de la prevederile alin. (3) lit. b) unitatile protejate infiintate in cadrul organizatiilor persoanelor cu handicap care pot desfasura si activitati de vanzari/intermedieri, cu conditia ca minimum 75% din profitul obtinut sa fie destinat programelor de integrare socioprofesionala pentru persoanele cu handicap din organizatiile respective. Aceste unitati au obligatia prezentarii unui raport financiar la fiecare inceput de an, din care sa rezulte cum au fost utilizate fondurile obtinute prin activitatea comerciala.»”