miercuri, 16 aprilie 2008

Formularul 112

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate poate plati asiguratilor tratamente sau operatii care nu pot fi facute in Romania. Formularul prin care acest lucru este posibil se numeste E-112, o necunoscuta atat la nivel national, cat si local. Pentru ca rambursarea sumelor date pe ingrijirea medicala sa poata fi realizata e nevoie doar de o autorizatie din partea CAS, care se obtine prin completarea celebrului formular.
Formularul E 112 se emite în baza Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate sociala în raport cu lucratorii salariati, cu lucratorii independenti si cu familiile acestora care se deplaseaza în cadrul Comunitatii precum si a Regulamentului Consiliului European (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1408/72.Formularul E 112 se emite pentru doua situatii:I. pentru lucratorii si membrii lor de familie care, dupa ce au dobândit dreptul la asigurarea de sanatate într-un stat membru UE, sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate din acest stat sa revina pe teritoriul statului membru UE în care îsi au resedinta sau sa-si transfere resedinta pe teritoriul unui alt stat membru;II. pentru toate persoanele asigurate si membrii lor de familie care sunt autorizati de casa de asigurari de sanatate sa se deplaseze pe teritoriul unui alt stat membru UE pentru a primi acolo tratamentul adecvat starii lor de sanatate.Conditii de emitere prevazute de regulamente:1. Pentru situatia transferului de resedinta – Eliberarea E 112 poate fi refuzata de casa de asigurari de sanatate numai daca se stabileste ca deplasarea persoanei respective ar prejudicia starea sanatatii sale sau primirea de tratament medical.2. Pentru situatia trimiterii la tratament medical trebuie îndeplinite doua conditii cumulative:A. tratamentul respectiv se regaseste printre serviciile medicale prevazute în pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din România.B. acest tratament nu i se poate acorda în intervalul de timp necesar în mod normal pentru obtinerea tratamentului respectiv în România, luând în considerare starea curenta de sanatate a persoanei solicitante si evolutia probabila a bolii.Daca cele doua conditii sunt îndeplinite casa de asigurari de sanatate nu poate refuza eliberarea acestui formular.Eliberarea formularului E 112 va trebui sa aiba la baza si un raport medical care sa ateste starea de sanatate a solicitantului. Regula generala este ca acest formular se elibereaza înainte de plecarea persoanei la tratamentul planificat. Acesta se poate elibera si dupa plecarea persoanei, dar numai daca din motive de forta majora nu a putut fi eliberat anticipat.

marți, 8 aprilie 2008

Credite auto fara dobanda pentru persoanele cu handicap

Persoanele cu handicap grav şi accentuat pot beneficia de credit fără dobândă, pentru cumpărarea unui autoturism. Dobânda este suportată din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap (ANPH).
Beneficiază de această facilitate şi familia sau persoana care are în îngrijire un copil cu handicap grav ori accentuat. Daniela şi Valentin au făcut un astfel de credit şi şi-au achiziţionat un autoturism în valoare de 6.200 de euro.
Primul pas pe care trebuie să-l faceţi în dobândirea unui astfel de credit este să depuneţi o cerere la ANPH pentru aprobarea plăţii dobânzii. Contractul privind angajamentul de plată al dobânzii se obţine în 5 zile lucrătoare pentru cei din Bucureşti şi în 15 zile lucrătoare pentru provincie.
Odată acceptată cererea, puteţi merge la bancă cu documentele necesare obţinerii creditului: certificate de handicap şi adeverinţa ANPH referitoare la acordul plăţii dobânzii.
Beneficiarul trebuie să plătească rata creditului cu minimum 4 zile înainte de scadenţă şi se va prezenta lunar la ANPH cu dovada de plată. În cazuri extreme dovada se poate face şi prin fax sau e-mail. Ulterior, ANPH va achita dobânda aferentă creditului direct în contul clientului, în termen de 4 zile lucrătoare.
Eu tocmai am reusit sa imi achizitionez un autoturism in acest sistem, pentru nelamuriri postati pe blog si voi aduce lamuriri...